Ondersteunende dienst

PLaatsbeschrijving
Het verstrekken van een gedetailleerde beschrijving van de staat van het onroerende goed . Dit bij de aanvang van een huurcontract, verbouwing, nieuwbouw, etc… Of in geval van schade, de situatie voor en/of na de herstelling.

Plaatsen van vloerelementen
BETONX biedt hulp bij het plaatsen van gewapende – en voorgespannen vloerelementen , ook in moeilijke omstandigheden, zoals onder helling, binnen in gebouwen of op moeilijk bereikbare plaatsen.
Eveneens het storten van de voegvulling, ringankers en druklaag behoort tot de mogelijkheid.

Begeleiding 
BETONX biedt ondersteunende begeleiding aan bij renovatiewerken, breek – en hakwerken, steeds met het oogpunt de werken uit te voeren op een veilige manier.